[X]

Log in

wachtwoord vergeten?  
Zoek in
 

Of bekijk de abonnementsvormen

Bent u nog geen klant van de Lexlumen Flexmodellen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Met een abonnement op de Lexlumen Flexmodellen zijn uw modellen altijd up to date!

Meer over de abonnementen

Log in voor toegang tot de modellen

wachtwoord vergeten?
 

Aan de modellen gerelateerde jurisprudentie

Arnaud Wilod Versprille heeft namens de redactie een aantal belangrijke uitspraken voor uw gemak samengevat én waar mogelijk gekoppeld aan de relevante modellen. Daarnaast vindt u kort de rechtsvraag en de betekenis van de desbetreffende uitspraak voor de modellen. Indien aan de hand van een uitspraak modellen worden gewijzigd ontvangt u hierover een aparte mail met een update.

Onze redactie

Notaris
Advocaat
6 oktober 2022 - Gratis
ECLI:NL:TAHVD:2022:132 Russische Federatie / Deken Den Haag
Bron: Hof van Discipline Den Haag Uitspraak Russische Federatie / Deken Den Haag Geplaatst op 19 augustus 2022 Uitspraak van 18 augustus...
21 juni 2017
Besluiten tot statutenwijziging
Rechtsvraag: zijn besluiten tot statutenwijziging in 1998 en 2005 rechtsgeldig genomen? Vindplaats: Rechtbank Rotterdam 25 mei 2016,...
21 juni 2017
vennootschapsrecht, contractenrecht en/of onrechtmatige daad
Rechtsvraag: vennootschapsrecht, contractenrecht of onrechtmatige daad? Vindplaats: Hoge Raad 10 juni 2016,...
19 mei 2017
Aansprakelijkheid van de adviseur
Rechtsvraag: Hoe groot is de schade waarvoor de adviseur aansprakelijk is? Vindplaats: Hof Amsterdam 28 juni 2016,...
19 mei 2017
Afwijzing van een enquêteverzoek
Rechtsvraag: Op welke gronden kan een enquêteverzoek worden afgewezen? Vindplaats: Ondernemingskamer 29 november 2016,...
20 april 2017
Ontvankelijkheid van de verzoeker tot ontslag van het bestuur en ontbinding van de stichting
Rechtsvraag: Is verzoeker ontvankelijk in zijn verzoek (primair) tot ontslag van het stichtingsbestuur en (secundair) tot ontbinding van de...
20 april 2017
Conservatoir beslag terzake van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid
Rechtsvraag: Is terecht conservatoir beslag gelegd terzake van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid? Vindplaats: Voorzieningenrechter...
16 maart 2017
Afleggen rekening en verantwoording aan aandeelhouders door het bestuur van een stichting
Rechtsvraag: Moet het bestuur van een Stichting Administratiekantoor rekening en verantwoording afleggen aan (voormalige)...